Naivistisk Kunstforening


Vedtægter (uddrag)


§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Naivistisk Kunstforening og har Middelfart Kommune som hjemsted.


§ 2

Foreningens formål er:

At udbrede kendskabet til og forståelsen for naivistisk kunst, herunder med passende mellemrum at udgive et blad, evt. udsende et nyhedsbrev samt afholde udstillinger, alt efter økonomisk formåen.

At indkøbe naivistiske kunstværker til bortlodning mellem medlemmerne.


§5

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, og betales for et år af gangen.

Af kontingentet anvendes den ene halvdel (ca.) til foreningens drift

og oplysningsvirksomhed.

Den anden halvdel (ca.) anvendes til indkøb af naivistiske kunstværker til en årlig bortlodning blandt foreningens medlemmer.

Indkøb hertil foretages af forretningsudvalget, og i øvrigt i samråd med den øvrige bestyrelse.
Når du melder dig ind, vil du få tilsendt  vedtægterne i sin fulde ordlyd.


Du kan også klikke her og udskrive i pdf-format.