Naivistisk KunstforeningBliv medlem af Naivistisk Kunstforening
Som medlem af Naivistisk Kunstforening modtager du orientering om, hvad der foregår indenfor denne kunstretning i Danmark -før - nu - og i fremtiden.


På mange opfordringer og forespørgsler startede en lille gruppe mennesker i 1994 Naivistisk Kunstforening.


Foreningens formål er at fremme forståelsen for og oplysningen om naivistisk kunst i Danmark, indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne og udsende medlemsbladet NAIVISTEN med information om emnet.

Bladet følger den naivistiske kunstverden herhjemme med artikler, tips om udstillinger m.m.

Der har vist sig at være god brug for foreningen, som er ved at blive en samlende faktor for naivistisk kunst herhjemme, og vi har mærket en stigende interesse for den naivistiske kunst.

Foreningens medlemstal er også vokset stille og roligt siden starten, men selvfølgelig vil vi gerne være flere medlemmer.


Meld dig derfor ind i foreningen, hvis du er interesseret i naivistisk kunst.

Send anmodning om medlemskab til: kasserer@naivistiskkunstforening.dk 


 

Et medlemskab af Naivistisk Kunstforening koster kun 200,- kr. for et helt år.


Når kontingentet er betalt , er du medlem og vil kunne følge med i den naivistiske kunstverden i Danmark gennem medlemsbladet Naivisten.

Du vil også deltage i den årlige lodtrækning, om de kunstværker foreningen har indkøbt til medlemsgevinster; lodtrækningen foregår i september/oktober på generalforsamlingen.


Naivistisk KunstforeningBliv medlem af Naivistisk Kunstforening
Som medlem af Naivistisk Kunstforening modtager du orientering om, hvad der foregår indenfor denne kunstretning i Danmark -før - nu - og i fremtiden.


På mange opfordringer og forespørgsler startede en lille gruppe mennesker i 1994 Naivistisk Kunstforening.


Foreningens formål er at fremme forståelsen for og oplysningen om naivistisk kunst i Danmark, indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne og udsende medlemsbladet NAIVISTEN med information om emnet.

Bladet følger den naivistiske kunstverden herhjemme med artikler, tips om udstillinger m.m.

Der har vist sig at være god brug for foreningen, som er ved at blive en samlende faktor for naivistisk kunst herhjemme, og vi har mærket en stigende interesse for den naivistiske kunst.

Foreningens medlemstal er også vokset stille og roligt siden starten, men selvfølgelig vil vi gerne være flere medlemmer.


Meld dig derfor ind i foreningen, hvis du er interesseret i naivistisk kunst.

Send anmodning om medlemskab til: kasserer@naivistiskkunstforening.dk 


 

Et medlemskab af Naivistisk Kunstforening koster kun 200,- kr. for et helt år.


Når kontingentet er betalt , er du medlem og vil kunne følge med i den naivistiske kunstverden i Danmark gennem medlemsbladet Naivisten.

Du vil også deltage i den årlige lodtrækning, om de kunstværker foreningen har indkøbt til medlemsgevinster; lodtrækningen foregår i september/oktober på generalforsamlingen.