Naivistisk Kunstforening


Klik på foto og se kunstnerens hjemmeside

Edel Bærskog død

  Helen  Nagel


Bessie Johansson

Randi Kajberg

Knud Larn

Hanne Gøtske

Ole Justenlund

Inge Selmer

Ole Grøn

Lone Villaume

Hanne Højfeldt

Mia Cara

Jeanne Anthonisen

Kirsten Svenstrup

Lene Worsøe

Marianne Tümmler

Johnny Gilberg

Allan Hytholm

Bonnie Rasmussen

Jette Mørup

Britt Zenth

Dorte Marcussen

Anton Juul Pedersen død

Claus Castenskjold

Hannelore Rossenell

Ib Meyer

 Gitte Sandberg

Knud Erik Færgemann

   Eva Arnsfelt

Walther Schaldemose

Hanne Gregersen       

Tom Jensen død

Krystyna Svendsen

Carla Thonsgaard død

Kurt Hansen