Naivistisk Kunstforening


Klik på foto og se kunstnerens hjemmeside

Edel Bærskog død

  Helen  Nagel


Bessie Johansson

Dorte Marcussen

Anton Juul Pedersen død

Randi Kajberg

Knud Larn

Hanne Gøtske

Claus Castenskjold

Hannelore Rossenell

Ole Justenlund

Inge Selmer

Ole Grøn

Ib Meyer

 Gitte Sandberg

Lone Villaume

Hanne Højfeldt

Mia Cara

Knud Erik Færgemann

   Eva Arnsfelt

Jeanne Anthonisen

Kirsten Svenstrup

Lene Worsøe

Walther Schaldemose

Hanne Gregersen

Marianne Tümmler

Johnny Gilberg

Allan Hytholm

Tom Jensen død

Krystyna Svendsen

Bonnie Rasmussen

Jette Mørup

Britt Zenth

Carla Thonsgaard død

Kurt Hansen