Naivistisk Kunstforening

                  

                         Billeder indkøbt til udlodning i 2024